Astrology > Horoscope > Mundane > Ukraine > Petro Poroszenko  

Petro PoroszenkoPetro Poroszenko birth chart
Petro Poroszenko, 1965-09-26Astrology software Urania