Astrology > Horoscope > Mundane > Poland > Jan III Sobieski  

Jan III SobieskiJan III Sobieski birth chart
Jan III Sobieski, 1629-08-17Astrology software Urania