Astrology > Horoscope > Astrology > Johannes Morinus  

Johannes MorinusJohannes Morinus birth chart
Johannes Morinus, 1583-02-23Astrology software Urania